Informació de contacte

dimecres, 27 de setembre de 2017

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR 2017.

El 23 de novembre es celebraran les eleccions corresponents a les renovacions parcials dels consells escolars dels centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, o per entendre'ns: el Barranquet.

Resultado de imagen de consell escolar

El Consell Escolar del Barranquet està composat per les següents persones: 


  •   La Directora del Centre, que presideix el Consell.
  •   El Cap d'Estudis
  •   La Secretaria del Centre (amb veu però sense vot)
  •   1 representant de l'Ajuntament.
  •   6 mestres del centre.
  •   7 representants de les mares i pares (1 designat per l'Ampa).
  •   2 representants de l'alumnat.
  •   1 representant del personal d'administració i serveis.

En este enllaç tens la resolució de Conselleria.
Pel que fa als representants de les famílies, toca renovar a tres representants elegits en les eleccions anteriors.
Totes les mares i pares del centre podem presentar la nostra candidatura i estarem convocats a votar. És important una bona participació tant presentant candidatures com votant les candidatures que ens resulten més adients.

Vos animem a que presenteu la vostra candidatura i a que voteu!!