Informació de contacte

dilluns, 12 de juny de 2017

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS AMPA EL BARRANQUET

Es convoca als socis de l’AMPA a l’assemblea general el 
dilluns 19 de juny de 2017 a les 17h 
a l’aula polivalent del centre, 
on es tractaran els següents punts de l’ordre del dia:
 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (es prega llegir-la al nostre bloc)
 2. Renovació de càrrecs i coordinadors de comissions de la Junta directiva* (Tresoreria, Roba esportiva, Activitats extraescolars, Banc de llibres)
 3. Estat de comptes.
 4. Avaluació de les activitats realitzades durant el curs 2016/2017 i comissions organitzadores.
  1. Banc de llibres
  2. Activitats extraescolars.
  3. Escola de mares/pares.
  4. Campament d’estiu.
  5. Dissabtes verds.
  6. Debat sobre deures
  7. Trobada d’escoles en valencià
  8. Hort escolar
  9. Participació als pressupostos participatius municipals.
 5. Subvencions.
 6. Quota AMPA
 7. Proposta projecte jornada continuada.
 8. Precs i suggeriments

 • Donat que hi ha membres de la junta directiva que han expressat la necessitat de deixar el càrrec, s’anima als membres de l’AMPA a presentar la seua candidatura per a les comissions següents:
Tresoreria, Roba esportiva, Activitats extraescolars, Banc de llibres.
En Godella, a 12 de juny de 2017
Signat: Magali Torrens
Presidenta de l’AMPA