Informació de contacte

dijous, 23 de juny de 2016

AJUDES ESCOLARITZACIÓ EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE 0-3 anys (BO INFANTIL)

  •  Podrà sol·licitar les ajudes el pare, mare, tutor/a o representant legal de l’alumnat de 0 a 3 anys matriculat, en el curs escolar corresponent, en escoles i centres d’Educació Infantil de primer cicle autoritzats de la Comunitat Valenciana.

  • Bases reguladores Ajudes Escolarització Infantil Primer Cicle (Bo Infantil)

  • CONVOCATÒRIA CURS 2016-2017

 Annex i Documentació Famílies