Informació de contacte

divendres, 27 de novembre de 2015

#XARXALLIBRES INFORMACIÓ

Vos adjuntem informació al respecte, mireu atentament en l'Ajuntament on esteu empadronats la documentació necessaria i el termini, aquest varia moltíssim d'un ajuntament a altre.

info Ajt de Godella
info Ajt de Burjassot
info Ajt de Rocafort 
info Ajt de Valencia 
info Ajt de Paterna 
info Ajt de Requena
info Ajt de Casinos

info Ajt de la Pobla de Vallbonainfo de la Conselleria

(RECORDEU QUE CADA FAMÍLIA HA D'ANAR A L'AJUNTAMENT ON ESTÀ EMPADRONAT)
Baix els documents corresponents.

Dilluns tindrem en els motxilles la circular següent per part de l'escola:

A) XARXA LLIBRES
trobareu tota la informació que completa la present comunicació.

És molt important que consulteu la pàgina indicada i actueu atenent les instruccions pel que fa a terminis, documentació i altres aspectes relatius al procés de participació en el programa Xarxa Llibres de Text de la Comunitat Valenciana.

Adjuntem a aquesta comunicació documents molt importants perquè són imprescindibles per a la participació en el programa:

  1. Circular emesa per la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Godella.
  2. Tarja amb el codi del centre que serà sol·licitat en el formulari electrònic que haureu d'emplenar.
  3. Document on consta el NIA assignat al vostre fill/a.Per a l'alumnat que no estiga empadronat a Godella i haja d'acudir a l'Ajuntament on es trobe empadronat, es requerirà també un CERTIFICAT DE MATRÍCULA que s'haurà de sol·licitar en la Secretaria del Centre amb temps suficient per poder tramitar la documentació dins dels terminis establerts.

B) TRÀNSIT RELACIONAT AMB EL COL·LEGIL'ajuntament de Godella (Policial Local, Alcaldia i Regidories de Trànsit, i Educació) mitjançant la reunió del propassat dia 18 per informar del tema anterior també sol·licità la colaboració de tots els centres educatius de Godella per fer arribar a les famílies la comunicació de racionalitzar el trànsit a hores d'accés i recollida de l'alumnat fent-lo d'una manera fluïda i complint les normes d'estacionament doncs, darrerament s'estan produint greus infraccions que afecten a la convivència a la ciutadania (vianants, carrets de menuts, cadires de rodes,...) que no pot utilitzar les voreres per estar ocupades per vehicles. Aquestes instàncies municipals indiquen que, cas de no observar canvis en aquest sentit, hauran d'aplicar la normativa sancionadora establerta per a aquestes circumstàncies. S'ha ampliat l'horari i recorregut de servei de transport urbà gratuït per a les famílies empadronades a Godella. Cada Centre Educatiu té les seus particularitats i, en aquest sentit, el nostre Centre recorda la normativa que afecta l'ús del parking -no vigilat- i utilitzat per les famílies de l'escola matinera on no deuria d'ocupar-se més enllà de les 8:45 (es tanquen les portes a les 8:50 aprox.) pel perill que comporta l'entrada i eixida per un únic accés i sense vigilància.Godella, 30 de novembre de 2015

LA DIRECCIÓ

Encarna, Martínez Martínez