Informació de contacte

dissabte, 14 de novembre de 2015

Xarxa lllibres. Curs 2015-2016


Vos passem la informació publicada en la web de la Generalitat (http://www.cece.gva.es/xarxallibres/inici.htm):

XarxaLlibres és un programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a la creació d'un banc de llibres i altres materials per a l’alumnat d’Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica als centres docents públics i privats-concertats de la Comunitat Valenciana.
XarxaLlibres és un programa cofinançat a parts iguals per la Generalitat Valenciana, les diputacions i els ajuntaments.  

La gestió dels pagaments s'executarà mitjançant cada ajuntament a partir de l'1 de desembre. Cal tindre en compte que la gestió s'ha de fer on estiguen empadronats els vostres fills i filles, independentment que estiguen matriculats en un centre educatiu d'una altra localitat. 

Com beneficiar-se'n

Per a rebre l'ajuda s'han de presentar els justificants de compra per compres efectuades durant l’any 2015. Els justificants hauran de contindre NIF/CIF del proveïdor, data, adreça i un llistat nominal dels productes adquirits amb el preu.
Si heu perdut el justificant, heu de demanar una còpia o duplicat a l'establiment on heu adquirit els llibres de text.
Els justificants s'hauran de presentar junt a una sol·licitud que estarà disponible per a descarregar-la en aquest espai web.
Si els llibres s'han adquirit mitjançant l'AMPA o una empresa distribuïdora, s'haurà de sol·licitar a l'AMPA un document justificatiu individualitzat amb les dades de l'alumne/a, l'import, relació de llibres adquirits i dades de la factura global en la qual estan inclosos.


Un banc de llibres gratuït al vostre centre educatiu per al curs 2016-2017

Educar és també ensenyar els fills i filles a compartir amb la resta de les companyes i els companys i a tindre cura del material.
Si les famílies tornen els llibres en bon estat, podran cobrar la segona fase de l'ajuda. A més, entraran en el banc de llibres i, per tant, al curs 2016-2017 tindran els llibres gratuïts per als seus fills i filles.
En aquest sentit, es dictaran les oportunes instruccions per a la constitució i gestió dels bancs de llibres creats.


Telèfons d'informació

  • Des de la Comunitat Valenciana (gratuït des de telèfon fix):
    900 - 20 21 22
  • Des de qualsevol punt d'Espanya:
    96 - 317 52 02

Haveu de tindre en compte que els que sou socis i rebereu els llibres de l'AMPA hauràn de dur el justificant que vos farem arribar. 
Vos anirem informant conforme ens arribe la informació sobre el projecte Xarxa llibres. Per ara, el que sabem és el que està penjat en el següent enllaç i que es va actualitzant:
Xarxa llibres