Informació de contacte

dimarts, 14 de juliol de 2015

PLANIFICACIÓ COMENÇAMENT CURS INFANTIL 2015-2016

Estimades families!
Des del centre educatiu ens faciliten aquesta informació per las nouvinguts/des de 3 anys.
Hi poden haver canvis i modificacions d'horari. La mestra d'infantil hi estarà al centre des de l'inici del mes de setembre, podeu consultar-li qualsevol cosa.
El criteri de selecció de l'alumnat per a les entrevistes ha sigut l'ordre d'incorporació a l'aula.

AMPA BARRANQUET