Informació de contacte

dimarts, 12 de novembre de 2013

Calendari Eleccions Consell Escolar (revisat)

CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL PER A LA RENOVACIÓ PARCIAL (SEGONA  MEITAT) DEL CONSELL ESCOLAR
ELECCIONS 28 DE NOVEMBRE Constitució de la Junta Electoral...........15 d’Octubre
Publicació del cens.........................21 d'Octubre
Termini rectificacions cens.................31 d’Octubre
Termini admissió candidatures...............14 de Novembre
Publicació llista provisional candidatures..18 de Novembre
Termini per a reclamacions..................19 de Novembre
Resolució de les reclamacions...............20 de Novembre
Eleccions ..................................28 de Novembre
Proclamació de candidats electes............ 5 de Desembre
Sessió constitutiva del renovat Consell Escolar...........
............................................12 de Desembre                                                                                  LA JUNTA ELECTORAL
Imprés de presentació de candidatura