Informació de contacte

dimecres, 23 d’octubre de 2013

CALENDARI D'ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR (2a meitat)CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL PER A LA RENOVACIÓ PARCIAL (SEGONA  MEITAT) DEL CONSELL ESCOLAR DEL 28 DE NOVEMBRE DE 2013Constitució de la Junta Electoral………           19 d’Octubre

Publicació del cens......................................        19 d'Octubre

Termini rectificacions cens………………         30 d’Octubre

Termini admissió candidatures.................        18 de Novembre

Publicació llista provisional candidatures.....   18 de Novembre

Termini per a reclamacions..........................      19 de Novembre

Resolució de les reclamacions……………        20 de Novembre

Eleccions ………………………....................    26 de Novembre

Proclamació de candidats electes: fins ......      04 de Desembre

Sessió constitutiva del renovat Consell Escolar ...       14 de Desembre

                                                                                  LA JUNTA ELECTORAL