Informació de contacte

dilluns, 27 de maig de 2013

RASTRE DE ROBA ESPORTIVA DEL BARRANQUET


DIMECRES 29 DE MAIG 17:15h
RaStRe dE RobA EsPoRtIvA DEL BARRANQUET
Hem arreplegat i netejat la roba perduda durant anys...
Hi ha roba de totes les talles.
Les oferim desde 1 € peça ...
Si creus que pots donar-ne més, fes-ho! Ja que és per una causa comuna.

IMPORTANT: També acceptem roba que ja no voleu o no gasteu per tal de reciclarla!!!
Els beneficis van destinats a la millora del pati d’Infantil.


Es farà, per talles,  mode de subhasta perquè les famílies tinguen igualtat de possibilitats.