Informació de contacte

dilluns, 22 d’abril de 2013


Exposició Estellés: 
Centre Cultural Tívoli, BURJASSOT
C/ Josep Carsí, 50 / Burjassot
Des del 28 de març fi ns al 5 de maig del 2013
De dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores
Dissabtes de 17.00 a 21.00 hores
Diumenges i festius: tancat

Vicent Andrés Estellés és percebut pels valencians 
com el poeta nacional, puix que en molts versos, ben 
coneguts, expressa d’una manera rotunda la voluntat 
de servir el seu poble. Però ho és sobretot per haver 
escrit milers i milers de versos, creant una vasta obra 
que ha merescut l’atenció de molts estudiosos, antòlegs, 
dramaturgs i traductors.
La gran diversitat de registres estellesians respon a 
un projecte ben determinat i a una voluntat ferma de 
pervivència. El gran poeta valencià del segle xx ha creat 
una llengua poètica extraordinàriament rica i moderna, 
combinant la llengua dels clàssics, la dels grans poetes 
moderns i el valencià del carrer. Ha enaltit el registre 
popular com a mitjà d’expressió artística per a la gran 
poesia.
Amb paraules senzilles, precises i emotives, ens ha llegat 
una gran crònica personal de records i d’esperances.