Informació de contacte

divendres, 14 de setembre de 2012

menjador 2012-2013

                                                                           
Aquí us deixem les normes provissionals per al menjador del col·le a partir d'octubre (si no hi ha cap canvi per part de la conselleria):

NORMES MENJADOR CURS ESCOLAR 2012-2013

El preu del menjador serà de  4,25€ diaris( segons especifica al punt 19 de la convocatoria  d’ajudes de menjador (resolució 13 Juny), que no les normes de funcionament de menjador 2012-13, encara no remeses a l’escola) .


·         Els/les comensals habituals (qui es queda tots els dies) pagaran mensualment un rebut pel banc per 78,65€ que es cobrarà de l’1 al 5 de cada mes i en setembre (es cobrarà a partir del dia 20) i juny es multiplicarà els dies de menjador per 7,30 €.
·         L’alumnat que tinga beca pagarà la diferència  MENÚ-BECA (5,75€) també pel banc mensualment.
L’import fixe mensual dels rebuts correspon al promedi dels 148 dies de menjador entre els 8 mesos d’octubre a maig.
·         L’alumnat comensal  habitual que no vaja a quedar-se, haurà d’avisar  a la COORDINADORA  del menjador  a les 9 hores del matí i és descomptarà  el preu de la materia prima, que és 1,32€  -ja que la resta és la destinada al pagament de personal i despeses d’explotació  del servei- al rebut del mes següent. Pel que fa a les excursions d’un dia s’ofereix pic-nic i si són de més dies s’aplicarà el descompte indicat.
·         Si algun/a alumne/a del col.legi no habitual del menjador, es queda esporàdicament un dia solt, avisarà i pagarà el menú (4,25 €) qüantitat exacta, a les 9 hores, a la coordinadora del menjador.

D’ACORD  A LA NORMATIVA LEGAL VIGENT DE MENJADORS ESCOLARS:
·         Si algun/a alumne/a es troba malalt i necessita dieta especial ( laxant o astringent) també avisarà a la Coordinadora del menjador.
·         Si algun alumne-a té al·lèrgia o intolerancia  a algun aliment i necessita dieta o menú especial haurà d’aportar un informe mèdic.
·         Els/les alumnes que tinguen vertadera necessitat i/o urgencia de que se’ls administre algun medicament hauran d’aportar la prescripció facultativa, especificant la dosi i emplenant la sol·licitut.
Aquestes normes s’acompliran rigorosament des del primer dia, per a evitar impagats i afavorir el correcte funcionament del servei del menjador.
Recordeu que els rebuts tornats tenen unes despeses per part del banc que no corren a càrrec de l’escola, sinó del comensal.