Informació de contacte

dissabte, 5 de maig de 2012

Convocatòria d'eleccions a la Junta Directiva de l'Ampa del Barranquet


Godella, 3 de maig de 2012


Sòcies i socis:

Donant compliment a l'article 15 dels Estatuts de l'Associació, avui dijous 3 de maig es produeix el cessament de l'actual Junta Directiva de l'Ampa del Barranquet, com a conseqüència d'haver esgotat els dos anys de mandat previstos.

Per tant, s'enceta el procés electoral que tindrà el següent calendari:

Del 4 al 18 de maig de 2012, presentació de candidatures davant la secretaria de l'Associació. Es podrà lliurar la candidatura al secretari de l'Associació (Salva Castillo, pare de Sol de 5é de primària i de Lola de inf. 3 anys) o deixar-la a la bústia de l'Ampa. La candidatura haurà de constar de les següents persones:
  • President/a
  • Vicepresident/a
  • Secretari/a
  • Vicesecretari/a
  • Tresorera/a
  • Vocals en nombre mínim de 3 i màxim de 7

19 de maig de 2012, proclamació de les candidatures.

Del 19 al 28 de maig de 2012, campanya electoral.

29 de maig de 2012, jornada de reflexió.

30 de maig de 2012, elecció de la nova Junta Directiva de l'Ampa del Barranquet en una Assemblea General Extraordinària.

L'actual Junta Directiva continuarà en funcions fins a l'Assemblea General Extraordinària del dimecres 30 de maig.

Atentament,

Daniel Vanaclocha i Navalon
President