Informació de contacte

dijous, 24 de maig de 2012

Assemblees ordinària i extraordinària del dimecres 30 de maig


CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L'AMPA DEL C.P. "EL BARRANQUET"


Sòcies i socis, us convoque a l'Assemblea General Ordinària de l'Ampa del Barranquet que tindrà lloc en primera convocatòria, a les 17:15 hores del proper dimecres 30 de maig de 2012 a l'Aula de Música del Centre Escolar per a tractar el següent


ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l'acta de la anterior Assembla Ordinària del passat 28 de març de 2012.

  1. Informe de Gestió de la Junta Directiva.

  1. Estat de comptes de la Tresoreria de l'Ampa.
  2. Organització de la Festa de final de curs.

  1. Distribucío i banc de llibres de text per al curs 2012/13.

  1. Torn obert de paraula.

Godella, 24 de maig de 2012
Daniel Vanaclocha i Navalon
President


Entre les 17:15 i les 19:15 hi haurà servei de monitors per a les xiquetes i xiquets de les famílies que vullguen assistir a l’Assemblea

CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE L'AMPA DEL C.P. "EL BARRANQUET"


Sòcies i socis, us convoque a l'Assemblea General Extraordinària de l'Ampa del Barranquet que tindrà lloc en primera convocatòria, a les 18:30 hores del proper dimecres 30 de maig de 2012 a l'Aula de Música del Centre Escolar per a tractar el següent


ORDRE DEL DIA

Punt Únic.- Elecció de la nova Junta Directiva de l'Associació.

Godella, 24 de maig de 2012
Daniel Vanaclocha i Navalon
President


Entre les 17:15 i les 19:15 hi haurà servei de monitors per a les xiquetes i xiquets de les famílies que vullguen assistir a l’Assemblea