Informació de contacte

dijous, 4 de novembre de 2010

Convocatòria Assemblea General

CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L'AMPA DEL C.P. "EL BARRANQUET"Sòcies i socis, us convoque a l'Assemblea General Ordinària de l'Ampa del Barranquet que tindrà lloc en primera convocatòria, a les 17:15 hores del proper dimecres 10 de novembre de 2010 a l'Aula de Música del Centre Escolar per a tractar el següentORDRE DEL DIA


  1. Lectura i aprovació de l'acta de l’anterior Assemblea Ordinària del passat 26 de maig.


  1. Aprovació del Balanç Econòmic del Curs 2009/10 i del Pressupost de l'Associació per al curs 2010/11.


  1. Presentació del Pla Anual d'Activitats: Activitats extraescolars, edició de la revista de l'Associació, dissabtes verds, participació en la Trobada d'Escoles en Valencià de L'Horta Nord, organització de les colònies d'estiu, distribució de llibres de text, etc.


  1. Informació sobre la falta d'actuacions de l'Ajuntament en el Centre i possibles mesures a emprendre.


  1. Torn obert de paraula.


Godella, 4 de novembre de 2010

Daniel Vanaclocha i Navalon

PresidentEntre les 17:15 i les 19:15 hi haurà servei de monitors per a les xiquetes i xiquets de les famílies que vullguen assistir a l’Assemblea