Informació de contacte

dimecres, 19 de maig de 2010

Convocatòria Assemblees Ordinària i Extraordinària

CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L'AMPA DEL C.P. "EL BARRANQUET"Sòcies i socis, us convoque a l'Assemblea General Ordinària de l'Ampa del Barranquet que tindrà lloc en primera convocatòria, a les 17:15 hores del proper dimecres 26 de maig de 2010 a l'Aula de Música del Centre Escolar per a tractar el següentORDRE DEL DIA


  1. Lectura i aprovació de l'acta de la anterior Assembla Ordinària del passat 25 de març de 2010.

  1. Informe de Gestió de la Junta Directiva.

  1. Estat de comptes de la Tresoreria de l'Ampa.

  1. Organització de la Festa de final de curs.

  1. Millores al Centre: Projectes de l’Ajuntament de Godella.

  1. Informació sobre la nova Ordre de menjadors escolars de la Conselleria.

  2. Creació d'un banc de llibres de text usats.

  3. Torn obert de paraula.


Godella, 19 de maig de 2010

Daniel Vanaclocha i Navalon

PresidentEntre les 17:15 i les 19:15 hi haurà servei de monitors per a les xiquetes i xiquets de les famílies que vullguen assistir a l’Assemblea

CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE L'AMPA DEL C.P. "EL BARRANQUET"Sòcies i socis, us convoque a l'Assemblea General Extraordinària de l'Ampa del Barranquet que tindrà lloc en primera convocatòria, a les 18:30 hores del proper dimecres 26 de maig de 2010 a l'Aula de Música del Centre Escolar per a tractar el següentORDRE DEL DIA


Punt Únic.- Elecció de la nova Junta Directiva de l'Associació.


Godella, 19 de maig de 2010

Daniel Vanaclocha i Navalon

President