Informació de contacte

divendres, 23 d’abril de 2010

Crònica del Consell Escolar

Aquesta setmana s'han celebrat dues reunions del Consell Escolar: una ordinària i l'altra extraordinària. L'Ordre del Dia de la convocatòria ordinària era el següent:

1.- Lectura de l’acta anterior i aprovació, si s’escau.
2.- Seguiment PGA (2n. Trimestre).
3.- Estat de comptes. Balanç econòmic Menjador (gener a març).
4.- Sol·licitud obertura Menjador juny i setembre de 2010.
5.- Sol·licitud horari especial curs 2010-2011.
6.- Presentació i aprovació d’ Instal·lació WIFI.
7.- Informe Direcció.
8.- Propostes pels membres del CE.
9.- Precs i qüestions.

En els tres primers punts s'aprova l'acta de la sessió anterior, es dona compte del seguiment de la Programació General Anual i també es donen comptes del balanç econòmic del menjador.

En el quart punt s'ha aprovat sol·licitar a la Conselleria l'obertura del menjador escolar durant el mes de juny i el de setembre. El menjador escolar funciona entre octubre i maig, i cal sol·licitar a la Conselleria la possibilitat d'obrir els mesos esmentats. El finançament del menjador en aquests dos períodes corre totalment a càrrec dels comensals, no havent cap ajuda al respecte de Conselleria, ni cap aportació econòmica per part del centre. Així doncs, el preu del menú està en funció del volum de comensals i es calcula que estarà al voltant del 6,00 € per persona i dia per a una quantitat d'uns 60 usuaris.

Al punt cinquè s'ha aprovat sol·licitar a la Conselleria per a mantenir l'horari especial que tenim a l'actualitat. L'horari "normal" seria de dilluns a divendres de 9:00 a 12:00 i de 15: a 17:00. L'horari actual, que està fent-se des de fa uns cursos i per al que es sol·licitarà autorització és el de dilluns a dijous de 9:00 a 12:30 i de 15: a 17:00 i els divendres de 9:00 a 12:00 amb la vesprada no lectiva. Cal recordar que per part de l'Ampa organitzem activitats extraescolars a les instal·lacions del centre per a allargar la permanència al cole de les nostres filles i fills fins les 17:00 dels divendres.

En el punt sisè s'ha presentat als membres del Consell Escolar el projecte d'instal·lar connexions Wi-Fi en les dependències del centre i tot seguit s'ha aprovat aquest projecte.

En el punt setè, la direcció del centre ha informat que el Barranquet ha aconseguit dos guardons al 12é Concurs de literatura en valencià Sambori: el que han guanyat els alumnes de l'Aula d'infantil de 5 anys i el que ha aconseguit Irene Úbeda Belmonte de 2on de primària. Per part dels representants de les famílies hem manifestat que ens congratulem per aquests guardons, però al mateix temps lamentem que el jurat no ha tingut en compte el treball presentat per l'alumna Rebeca Ferrer de l'aula d'infantil de 5 anys que optava al premi en la categoria individual de 5 anys.

També s'informa dels següents assumptes:
  • el període de sol·licitud de matrícula per al curs vinent serà del 4 al 14 de maig.
  • No hi ha cap novetat de la Conselleria respecte a les millores sol·licitades per al nostre centre.
  • El programa d'Hort Escolar finançat per l'Ajuntament de Godella no s'ha reprès.
Al punt vuitè els representants de les famílies hem tractat els següents temes:
  • Oferim la possibilitat de que es facturen amb el CIF de l'Ampa les activitats organitzades per l'escola i finançades per les famílies, per a evitar que aquestes consten a la comptabilitat del centre.
  • Hem sol·licitat que es netege la zona del pati d'infantil, ja que on es troben els jocs es troba ple de pedretes que minven la protecció de les losetes de goma.
  • Notifiquem que les vesprades del mes de juny i setembre que no són lectives estaran cobertes per aquelles famílies que ho necessiten per activitats organitzades per l'Ampa.
Finalment, al punt novè i últim s'ha preguntat a la direcció del centre si l'Ajuntament ha reparat els hidrants del sistema antiincendis i si la Conselleria ha atès la nostra sol·licitud de que s'amplie amb el batxillerat l'oferta del IES Comarcal. En tots dos casos, la resposta ha estat negativa.

En acabar la sessió ordinària va donar començament l'extraordinària que tenia com a punt únic la presentació i aprovació de la modificació del Disseny Particular Programa Lingüístic (DPP) pel que a partir del curs vinent s'introduïra als alumnes de 4 i 5 anys dues sessions d'anglès de 30 minuts cada setmana. La modificació proposada va ser aprovada.