Informació de contacte

diumenge, 8 de novembre de 2009

Principals acords de l'Assemblea General del 04/11/09

El passat dimecres 4 de novembre, vàrem celebrar una Assemblea General de l'Ampa. Els principals punts que es van tractar i els acords que es van prendre són els següents:
 • Aprovació dels comptes de la Tresoreria de l'Ampa: Balanç econòmic del curs 2008/09 i previsió pressupostària per al curs 2009/10.
 • Exposició del Pla anual d'Activitats.
 • Convocatòria d'un dissabte verd el proper 28 de novembre per a pintar el mur exterior de l'escola que dona al carrer peatonal.
 • Designació de Sonsoles Girón, mare de Teo Girón de infantil de 3 anys i de Ximo Gregori, pare de Sara Gregori de 6é de primària, per a representar a l'Ampa en les reunions preparatòries de la “Trobada d'Escoles en Valencià 2010” a celebrar el 25 d'abril de 2010 a Bonrepòs i Mirambell.
 • Edició d'un únic número de la revista de l'Ampa per al present curs. La revista eixirà per a la primavera.
 • Organització de xerrades formatives per a pares i mares conjuntament amb l'Ampa del CEIP Cervantes.
 • A proposta del professorat de l'escola, s'aprova acumular la subvenció que l'Ampa dóna als fills i filles de les famílies associades en les excursions i visites organitzades pel Centre. Quan el cost de les mateixes no és molt alt, la subvenció que és no més de cèntims dificulta el pagament, i acumulant aquestes quantitats petites, es pot subvencionar de manera més lluïda les eixides amb un cost més elevat.
 • Designació de Luis Miguel Ortolà, pare de Alba Ortolà de 2on de primària com a representant de l'Ampa en el Consell Escolar del Centre per un període de 4 anys.
 • Invitació a totes les famílies a participar en el procés electoral de membres del Consell Escolar del Centre que culminarà amb les eleccions a celebrar el proper 26 de novembre.
 • Sol·licitar a l'Ajuntament de Godella les millores pendents en el pati d'infantil i donar de temps fins a la propera Assemblea General de l'Ampa per a iniciar alguna mesura de protesta si no hi ha resposta per part de la Conselleria d'Educació a les millores estructurals pendents: eliminació de la uralita de l'edifici multiusos, ampliació del menjador i cobertura de la pista esportiva.
 • Recolzament a la sol·licitud del Claustre, del Consell Escolar i de l'Ampa del IES Comarcal per a la implantació del Batxillerat a l'esmentat Centre.