Informació de contacte

diumenge, 15 de novembre de 2009

Descompte per no assistència al menjador

Segons la normativa del menjador escolar, el comensal que no puga assistir al menjador i avise a la persona responsable a les 9 del matí, se li descomptarà el preu de la matèria prima, que és de 1,25 €. En cursos anteriors la quantitat a retornar havia estat en ordre de més recent a més antiga 2,95 €, 2,80 €, 2,60 €, 2,55 € i 2,50 €.

Com l'evolució de la quantitat a retornar seguia un mateix patró fins al curs present, els representats de les famílies en el Consell Escolar, vàrem preguntar a la Direcció del Centre per la raó d'aquesta evolució.

Per part de l'equip pedagògic del menjador es va explicar que els 1,25 € corresponen a l'import de la matèria prima i que per un error de càlcul, en anteriors cursos es retornava una quantitat superior a la que s'hauria d'haver retornat. Al revisar la proposta econòmica de l'empresa adjudicatària del servei de menjador, es van adonar i van revisar la quantitat a retornar per a que fos únicament la corresponent a la matèria prima i no a altres conceptes que no generen dret a retorn en cas de no assistència al menjador.

Al Consell Escolar, es va prendre l'acord d'informar d'aquesta avinentesa a totes les famílies usuàries del servei de menjador. Amb aquest objectiu, l'equip pedagògic del menjador ha editat una nota informativa que hi ha penjada als taulers d'anuncis del Centre i que a continuació reproduïm:

INFORMACIÓ DEL MENJADOR ESCOLAR 2009-2010Segons l’acord del Consell Escolar celebrat el dia 28 d’octubre de 2009 es trasllada a la comunitat educativa l’ampliació informativa referida a les normes del funcionament del menjador d’aquest curs.


  • Relatiu al descompte d’ 1,25€ que es fa als/les comensals per no assistir a dinar: AQUEST IMPORT CORRESPON AL VALOR DE LA MATERIA PRIMA:


S’especifica, que sols es tornen diners pel concepte d’allò que no es paga a l’Empresa de Menjador quan no es fa el menjar corresponent a qui ha avisat a les 9 del matí perque la resta correspon al manteniment del servei que continua realitzant-se encara que falten puntualment comensals.


Als arxius del Centre resta tota la informació relativa a la proposta econòmica per al funcionament del servei de menjador on consta el resum de costos i també l’estudi de composició de preus (menjador i monitores) aprovat per les comissions econòmica i de menjador i que està a disposició de qui estime convenient realitzar la seua consulta.


L’EQUIP PEDAGÒGIC DE MENJADOR1 comentari:

Mª Cruz ha dit...

i n'hi ha altra forma d'avisar per què descompten tot el concepte? Quan i com tenim que avisar? Perque pot ser que jo dos dies abans ja sapiga que el xiquet no anirà, o per la nit si es que es posa malalt... podrien posar un metode per a avisar via online o telefònic.