Informació de contacte

dilluns, 19 d’octubre de 2009

Eleccions al Consell Escolar del Barranquet

El dia 26 de novembre de 2009 se celebraran les eleccions corresponents a les renovacions parcials dels consells escolars dels centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

El Consell Escolar del Barranquet està composat per les següents persones:

  • La Directora del Centre, que presideix el Consell.
  • La Cap d'Estudis
  • La Secretaria del Centre (amb veu però sense vot)
  • 1 representant de l'Ajuntament.
  • 6 mestres del centre.
  • 7 representants de les mares i pares (1 designat per l'Ampa).
  • 2 representants de l'alumnat.
  • 1 representant del personal d'administració i serveis.

Pel que fa als representants de les famílies, toca renovar els tres representants elegits en les eleccions de 2005, Paco Aràndiga, Salva Castillo i Luís Lizaran i al representant designat per l'Ampa, Luis Miguel Ortolà.

Per a poder ser elegits cal presentar candidatura en la Secretaria del Centre abans del 18 de novembre. El calendari complet del procés electoral és aquest:

Constitució de la Junta Electoral……………… 19 d’Octubre

Publicació del cens................................................. 19 d'Octubre

Termini rectificacions cens…………………….. 30 d’Octubre

Termini admissió candidatures............................ 18 de Novembre

Publicació llista provisional candidatures......... 18 de Novembre

Termini per a reclamacions................................. 19 de Novembre

Resolució de les reclamacions…………………. 20 de Novembre

Eleccions ………………………............................ 26 de Novembre

Proclamació de candidats electes: fins .............. 04 de Desembre

Sessió constitutiva del renovat Consell Escolar ...... 14 de Desembre


Totes les mares i pares del centre podem presentar la nostra candidatura i estarem convocats a votar el dia 26. És important una bona participació tant presentant candidatures com votant les candidatures que ens resulten més adients.

El Consell Escolar és reuneix de manera ordinària 1 vegada per trimestre del curs escolar i de manera extraordinària quan existisca raó per fer-ho. Per a saber quines són les competències del Consell Escolar, es pot consultar la LOE punxant en aquest enllaç. Les competències estan descrites en la pàgina 32 del document.

Des d'ací us animem a que presenteu la vostra candidatura i a que voteu el proper 26 de novembre.