Informació de contacte

divendres, 22 de maig de 2009

Assemblea General Ordinària per al 27 de maig

CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE
L'AMPA DEL C.P. "EL BARRANQUET"

Sòcies i socis, us convoque a l'Assemblea General Ordinària de l'Ampa del Barranquet que tindrà lloc en primera convocatòria, a les 17:15 hores del proper dimecres 27 de maig de 2009 a l'Aula de Música del Centre Escolar per a tractar el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l'acta de la anterior Assembla Ordinària del passat 1 d’abril de
2009.
2. Informe de Gestió de la Junta Directiva.
3. Organització de la Festa de final de curs.
4. Manteniment del Centre i Pressupostos participatius de l’Ajuntament de Godella.
5. Informació sobre activitats escolars per al curs vinent.
6. Renovació de membres de la Junta Directiva.
7. Torn obert de paraula.

Entre les 17:15 i les 19:15 hi haurà servei de monitors per a les xiquetes i xiquets de les famílies que vullguen assistir a l’Assemblea