Informació de contacte

dijous, 2 d’abril de 2009

Convocatòria del Consell Escolar

El proper dimarts 7 d'abril hi haurà reunió del Consell Escolar del Barranquet. L'ordre del dia serà:

1.Lectura de l’acta anterior i aprovació, si s’escau.
2.PGA (Revisió 2n. trimestre).
3.Estat de comptes (balanç menjador 1r. trimestre 2009).
4.Sol·licitud obertura Menjador juny i setembre 2009.
5.Nova actualització RRI i PEC.
6.Decisió sobre article 24 DECRET 33/2007 de 30 de març (Concesió de punt com circumstància especial noves matrícules)
7.Informe de Direcció.
8.Propostes pels membres del CE.
9.Precs i qüestions

Per a fer alguna aportació, cal escriure un comentari ací baix.