Informació de contacte

diumenge, 29 de març de 2009

Assemblea General Ordinària per al 1 d'abril

CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE
L'AMPA DEL C.P. "EL BARRANQUET"

Sòcies i socis, us convoque a l'Assemblea General Ordinària de l'Ampa del Barranquet que tindrà lloc en primera convocatòria, a les 17:15 hores del proper dimecres 1 d'abril de 2009 a l'Aula de Música del Centre Escolar per a tractar el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l'acta de la anterior Assembla Ordinària del passat 12 de novembre de 2008.
2. Participació de l'Ampa a la Trobada d'Escoles en Valencià de l'Horta Nord: Organització dels tallers, confecció de pancartes, organització del dinar, etc.
3. Convocatòria de vaga el proper 28 d'abril.
4. Edició d'un altre número de la revista de l'Ampa.
5. Informació sobre millores en el centre: aconseguides, pendents i possibles.
6. Informació sobre les activitats del Mas de Borràs durant la fi del mes de juny.
7. Torn obert de paraula.

L'empresa Valesport ens proporcionarà una monitora entre les 17:15 i les 19:15 que organitzarà activitats per a les xiquetes i xiquets de les famílies participants.