Informació de contacte

divendres, 7 de novembre de 2008

CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L'AMPA DEL C.P. "EL BARRANQUET"

l'Assemblea General Ordinària de l'Ampa del Barranquet tindrà lloc en primera convocatòria, a les 17:15 hores del proper dimecres 12 de novembre de 2008 a l'Aula de Música del Centre Escolar per a tractar el següent ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l'acta de les anteriors Assemblees Ordinària i Extraordinària del
passat mes de maig.
2. Aprovació del Balanç Econòmic del Curs 2007/08 i del Pressupost de l'Associació per al
curs 2008/09.
3. Presentació del Pla Anual d'Activitats: Activitats extraescolars, edició de la revista i
blog de l'Associació, participació en la Trobada d'Escoles en Valencià de L'Horta Nord,
organització de les colònies d'estiu, etc.
4. Organització d'un dissabte verd: fixar calendari i acció a dur a terme.
5. Torn obert de paraula.

Esperem la vostra assistència