Informació de contacte

dijous, 25 de maig de 2017

AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR 2017-2018.

Vos passem informació que ens passa el centre pel tema d'ajudes al menjador escolar. Teniu enllaços a les sol·licituds.

Informació a les famílies del nostre alumnat


Al DOCVn. 8047de 24-05-2017 es publica RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017 del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs 2017-2018.
L’extracte de la informació és el següent:

1. Alumnat que pot sol·licitar l’ajuda: Tots els qui, durant el curs 2017-2018 cursen 2n. Cicle d’Educació Infantil i Educació Primària.

2. Requisits generals per a sol·licitar l'ajuda : Estar matriculat en el centre, haver presentat la sol·licitud (annex I) i la documentació requerida en els terminis establerts o haver confirmat l'esborrany de la sol·licitud (aquest aspecte és NOVETAT que es detalla en l'apartat n. 5).


3. Llindars de renda: Podrà participar en la present convocatòria d’ajuda assistencial de menjador l’alumnat la renda familiar del qual no supere els imports següents (sobre renda de 2016):

Famílies de 2 membres 24.089€
Famílies de 3 membres 32.697€
Famílies de 4 membres 38.831€
Famílies de 5 membres 43.402€
Famílies de 6 membres 46.853€
Famílies de 7 membres 50.267€
Famílies de 8 membres 53.665€

A partir del huité, s’afegiran 3.391,00€ a la renda de la unitat familiar per cada nou membre computable.

Membres computables de la unitat familiar: sempre que convisquen en el domicili familiar:
- el pare i la mare,
- l’alumne/a,
- germans/nes menors de 26 anys o majors d’eixa edat quan es tracte de persones amb una discapacitat física, psíquica o sensorial reconeguda igual o superior al 33%, que convisquen en el mateix domicili i sempre que no perceben cap tipus d’ingressos.
(Justificació documental: còpia compulsada llibre de família si no figura en el centre-).

En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisca amb el/la sol·licitant de l’ajuda. No obstant això si que tindrà la consideració de membre computable, si és el cas, el nou cònjuge o la persona unida per análoga relació, la renda del qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En el cas de custòdia compartida es consideraran membres de la unitat familiar aquells que convisquen en el domicili en què es trobe empadronat l’alumne; per a això haurà de presentar un acord o resolució per la qual s’estableix el règim de custòdia compartida i un certificat d’empadronament.
4. Càlcul renda familiar anual:
Per a les persones que presenten declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques l’import computable, a l’efecte del càlcul de la renda familiar, serà la suma dels imports que figuren en les caselles 392 i 405 (Sobre Renda 2016).
Quan l’import que aparega en les caselles 392 o 455 siga negatiu o 0€, serà 0€ l’import que es consigne a efectes del càlcul.


FORMA de presentació
a) Alumnat que per al curs actual (2016-2017) ja va sol·licitar ajuda:
 • Des de l'1 de juny, els pares, mares o tutors de l'alumnat podran sol·licitar en el centre un esborrany de sol·licitud d'ajuda al menjador , on consten pregravades les dades que ja obren en poder de l'administració. El centre lliurarà un esborrany per cada alumne/a encara que formen part de la mateixa unitat familiar. Si els sol·licitants de l'ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran de signar l'esborrany i presentar-lo al centre on estaran matriculats el curs 2017-2018. En aquests casos NO CALDRÀ APORTAR CAP DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA.
 • Cas d'alumnat pertanyent a unitat familiar amb més d'un alumnes sol·licitant: si l'esborrany dels alumnes és correcte s'efectuarà la confirmació de dades. Si les dades d'algun alumne/a no són conformes, o en absència d'esborrany, s'haurà de presentar NOVA Sol·LICITUD NOMÉS PER AQUEST ALUMNE/A emplenant l'ANNEX I i adjuntant la documentació acreditativa. Sempre al centre on estarà matriculat el curs 2017-2018.
 • Cas que la disconformitat afecte a tots els membres de la unitat familiar: presentar NOVA SOL·LICITUD seguint procediment ordinari i acompanyant de la documentació acreditativa que es requereix (apartat n. 6).

a) Alumnat que per al curs actual (2016-2017) no va sol·licitar ajuda:
 • La sol·licitud d'ajuda es realitzarà presentant l'ANNEX I i adjuntant la documentació acreditativa que es requereix (apartat n. 6) en el centre on estarà matriculat durant el curs 2017-2018.

TERMINI de presentació
Des de l'1 de juny fins 29 de juny
Poden arreplegar les sol·licituds en Secretaria o en l'annex I de la pròpia convocatòria.


6. Documentació que acompanyarà la sol·licitud

 1. Fotocòpia DNI/ NIF/ PASSAPORT/ NIE de les persones sol·licitants (pares, tutors o semblants).
 2. NIF de l’alumne/a si en té.
 1. Documentació que resulte necessària per acreditar:
 • COMPOSICIÓ UNITAT FAMILIAR: Llibre de família
 • RENDA FAMILIAR 2016:
Apartat 10.5 “Els membres de la unitat familiar, per mitjà de la firma en l’imprés de sol·licitud, autoritzen la Conselleria competent en matèria d’educació a obtindre la informació econòmica necessària per a participar en aquesta convocatòria. Aquesta informació és facilitada per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària per mitjans telemàtics”.
Per tant, NO cal presentar al centre fotocòpia Declaració Renda 2016 ni justificants de l’AEAT sobre la no obligatorietat de declarar en l’exercici 2016.


 • CIRCUMSTÀNCIES SOCIOFAMILIARS QUE S’HAGEN DE TINDRE EN COMPTE:
- Per a la concessió directa de l’ajuda (punt 5.1 de la convocatòria).
- Per a la baremació de la sol·licitud ( punt 9.2 de la convocatòria)
La documentació ha de ser original o còpia confrontada pel funcionari receptor.”Godella, a 26 de maig de 2017

dilluns, 22 de maig de 2017

REUNIÓ SOBRE EL CAMPAMENT DE MAS DE NOGUERA.

Hola!!! ja queda poc per al campament i queden coses pendents.

A veure, per parts, ací teniu les fitxes, tres de les quals els haureu de dur el dia de la reunió:

1.- Una d'elles és sobre el material que s'aconsella que porten els nens/es al campament. És una guia. No cal dur-la a al reunió.

2.- L'altra fitxa és la mèdica. Per favor, imprimiu-la i ompliu. Em la podreu lliurar el dia de la reunió amb M ª Jesús, una de les treballadores del Mas de Noguera.

3.- Autorització general. (no feu cas del que posa de pagar la reserva, ja la tens)

4.- Autorització médica.

DIA DE LA REUNIÓ: 

DILLUNS 29 MAIG A LES 17 h

LLOC: Aula Multiusos

És important que puga assistir el major nombre de famílies.

Una salutació.

Si teniu alguna pregunta, ja sabeu: elbarranquet@hotmail.com

dissabte, 20 de maig de 2017

CAMPUS ESTIU ALOHA CB L'HORTA GODELLA 2017.

Com tots els anys, ja tenim amb nosaltres i preparat al Campus d'Estiu. Perquè vingues amb els teus amics, companys i/o germans a gaudir amb nosaltres del bàsquet.
Aquest any, tens la possibilitat d'estar al Pavelló de Godella des que acabes l'escola fins que s'acaba el mes de juliol. Disposes de 6 torns perquè t'apuntes.

Torns i preus:


 • 1r torn: Del 21 al 23 de juny (30 €)
 • 2n torn: Del 26 al 30 de juny (50 €)
 • 3r torn: Del 3 al 7 de juliol (50 €)
 • 4t torn: del 10 al 14 de juliol (50 €)
 • 5è torn: Del 17 al 21 de juliol (50 €)
 • 6è torn: Del 24 al 28 de juliol (50 €)


A més, aquest any oferim descomptes si t'apuntes a més d'un torn:

2 torns: 5 € 3 torns: 10 € 4 torns: 15 € 5 torns: 20 € 6 torns: 30 €

I si véns amb la teua herman@, gaudiràs del 10% de descompte sobre el total del preu (amb el descompte per torns ja realitzat).


Dia tipus al Campus d'Estiu:

8: 30-9: 00 Horari de guarderia per a aquells pares que no puguen portar els seus fills sobre les 9:00
9: 00-10: 30 Entrenament d'algun fonament de bàsquet (passe, bot, tir ...)
10: 30-11: 00 Esmorzar
11: 00-12: 15 Competicions, concursos, jocs, vídeo ...
12:15 Eixida del primer torn de la piscina d'estiu de Godella
13:00 Eixida del segon torn de la piscina d'estiu de Godella
14:00 Fi del dia al Campus
14: 00-14: 30 Horari de guarderia per a aquells pares que no puguen arreplegar els seus fills a les 14:00

Per realitzar la inscripció, disposes al Pavelló i Poliesportiu Municipal de Godella els fullets d'inscripció. Els quals hauràs d'omplir, calcular l'import, realitzar el descompte corresponent i realitzar el pagament en el nostre compte bancari. Posteriorment, hauràs d'enviar el fullet i el rebut de pagament a: actividadescbgodella@hotmail.com amb l'assumpte CAMPUS ESTIU GODELLA + (nom dels i les jugador@s) o deixar-lo a l'oficina que el Club té al Pavelló de Godella ..

Com sempre, esperem veure-us pel pavelló per gaudir junts del bàsquet, jocs, la piscina i de l'estiu!

dijous, 18 de maig de 2017

NOVA EDICIÓ DE LES VESPRADES LÚDIQUES ARTÍSTIQUES.

Ja tens en la motxilla el full d'inscripció per les vesprades lúdiques de juny, serà de l'1 al 20 de juny, de 15 a 17 hores. La data de termini per la inscripció serà el 30 de maig. El preu són 43€.
A vore on poses els ous, perillen!
dimarts, 9 de maig de 2017

EXPOCIÈNCIA 2017

Sabeu què? Hem rebut esta invitació de la Universitat de València a Expociència. Ja saps, dia 27 de maig de 10 a 14 h. 
EXPOCIÈNCIA 2017

El pròxim dissabte 27 de maig, de 10 a 14 hores, celebrarem les novenes jornades de portes obertes del Parc Científic de la Universitat de València, EXPOCIÈNCIA 2017, una festa amb prop de 80 activitats lúdiques i divulgatives al voltant de la ciència i de la innovació que rep cada any la visita de milers de ciutadans.

Com ja vam fer l'any passat, volem reiterar la nostra especial invitació al professorat d'ensenyament preuniversitari, a les seues famílies i als estudiants en general, perquè considerem que és una trobada molt interessant per a descobrir de prop la ciència que fem a la Universitat de València i també al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) en la Comunitat Valenciana.

El Parc Científic de la Universitat de València es troba al Campus de Burjassot-Paterna. Té connexió directa des de la ciutat de València a través de la línia 4 de tramvia (parades TVV i Santa Gemma), per la qual cosa recomanem encaridament l'ús del transport públic.

EXPOCIÈNCIA s'ha consolidat com una cita clau a fi de conèixer, en un ambient lúdic i relaxat, les instal·lacions científiques i empresarials del Parc Científic de la Universitat de València. De fet, hi ha activitats preparades per a públics de totes les edats, des d'experiments i tallers de divulgació de la ciència fins a actuacions i atraccions dirigides als més menuts.
Trobareu la programació i els detalls al web www.expociencia.org, i estareu al corrent de tota l'actualitat a https://www.facebook.com/expociencia.pcuv. Podeu fer-vos una idea del què és EXPOCIÈNCIA en aquest Vídeo Expociència 2017 o realitzar qualsevol consulta al telèfon 963 543 058.
Si voleu conèixer què és el Parc Científic, mireu aquest vídeo: ‘Això era un Parc Científic...’
Tot esperant comptar amb la vostra presència el pròxim dissabte 27 de maig, rebeu una cordial salutació.


Esteban Morcillo

Rector de la Universitat de València

dissabte, 6 de maig de 2017

CONVOCATÒRIA DISSABTE VERD 20 DE MAIG.

Vos convoquem de nou a treballar a l'escola, després de totes les pluges que ens han obligat a desconvocar, ara, per fi, podem posar data: 20 de maig.

 Pintarem i jugarem, esmorzarem i xarrarem de moooooooooltes coses. 

Comptem amb tu!
divendres, 5 de maig de 2017