Informació de contacte

dimecres, 27 de juny de 2018

MATERIALS CURRICULARS PER AL CURS 2018-2019Adjuntem els llistats de materials que es demanen per al curs 2018/2019.


PRIMÀRIA:     PRIMER 
                         SEGON
                         TERCER
                         QUART
                         CINQUÉ
                         SISÉ


L'AMPA farà una compra col.lectiva per als socis i distribuirà les llibres durants els primers dies del mes de setembre. Se vos anirà informant al llarg de l'estiu.dimecres, 6 de juny de 2018

PROPOSTA DE MILLORA DEL PATI DE L’ESCOLA. PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS DE GODELLA.

A continuació pots vore la proposta que ha presentat el Grup de treball als pressuposts participatius de Godella. Estaria molt molt bé que es votara i poguérem millorar el nostre pati.

Ací tens explicat el procés: http://www.godella.es/va/participacio-ciutadana/notification-report/obert-fins-22-juny-proces-votacio-dels-pressupostos-participatius-2018
Des de l'1 fins el 22 de juny es pot votar, fes un favor i difundeix entre els veïns i veines i a vore si ho aconseguim entre totes!!
Grup de treball "Pati" de l'AMPA del CP Barranquet
Pressupostos participatius Godella 2018

Amb aquesta proposta ens agradaria abordar dues qüestions. Per una banda, ampliar l’ombratge del pati amb la plantació d’arbres. Per una altra, diversificar els espais al pati.

Les ombres
  1. Plantació del arbres:
Vos presentem en aquest document un croquis dels llocs on pensem que podríem plantar nous arbres (en cercle blau a la imatge). Es tindria en compte que no siguen arbres que tinguen arrels que puguen alçar murs, que no es situen massa prop de les teulades per evitar que les fulles caiguen sobre elles, i que siguen espècies de creixement ràpid. També que es situen en llocs on l’ombra es projecte dins del pati durant l’horari escolar.

2. Instal·lació del reg subterrani:

Col·locació de canonades perforades que es soterren en el sòl a una determinada profunditat perquè els xiquets i xiquetes no puguen caure, però que al mateix temps es reguen els arbres. Aniria programat amb la instal·lació d’un programador (sistema de reg automatitzat), de manera que serà el programador l’encarregat d’obrir i tancar l’aigua, estalviant aigua, tems i treball.

Altra qüestió fonamental es comunicar al equip de poda que no poden els arbres de manera tan agressiva, ja que amb podes així els arbres no desenvolupen branques horitzontals que puguen oferir ombra de qualitat. De fet, la proposta dels tres arbres a l’esquerra de la porta d’entrada va en el sentit d'aconseguir que, amb el temps, les branques de les moreres puguen unir-se, com ja passa en altres espais municipals com a la Plaça de l’Esglèsia on donen molta ombra.

3. Protecció dels arbres

Col·locació d’una protecció dels arbres per al primer any, que no sigue perillosa per als infants.

4.Instal·lació d’aspersors:

Distribució i col·locació de aspersors o reg amb difusors per a ruixar el terra de l’escola, que es torna molt polsegós i molest.


5. Diversificar els espais al pati

Ací ens agradaria donar al pati més recursos perquè totes les persones tinguen el seu espai de joc. La idea és tindre en consideració els interessos, inquietuds i necessitats tant dels alumnes com de l'equip directiu i docent del centre, així com les aportacions que pugem fer les mares i pares del centre.
També es planteja amb la finalitat de millorar i aprofitar millor l'entorn on conviu la comunitat educativa, convertint-ho en un espai més agradable, més funcional i oferint a través d'aquestes actuacions recursos per poder tractar continguts educatius relacionats amb l'educació ambiental i el treball cooperatiu.
Per a dinamitzar la participació de tots els agents, contaríem amb una cooperativa especialitzada en processos de participació. A través de la observació, entrevistes individualitzades, dinàmiques grupals d’imaginació i reflexió i tallers de treball, ens ajuden a traure conclusions de tot el procés i a confeccionar un plànol de propostes concretes, tretes de la participació de tots i totes.


Res més! Estem molt il·lusionades!
dijous, 17 de maig de 2018

VESPRADES LÚDIQUES JUNY I SETEMBRE 2018.

Activitats de mini-campament en anglés 

L’estiu està per a divertir-se i jugar i si es pot fer en anglés, millor! 

Aquest any Bluebell English Academy (que ens oferix l’activitat extraescolar d’anglés al llarg del curs) oferix activitats tipus campament on els xiquets i xiquetes van a treballar en equip, fer manualitats, aprendran esports nous, ballaran i cantaran cançons, gastant molt l’anglés. 
I, com que fa molta calor, acabarem amb activitats d’aigua (deixant temps per a secar-se!). Per això necessitarem que porten banyador, crema solar i tovallola.


Les activitats es duran a terme de 15 a 16 h. a l’aula multiusos i de 16 a 17 h. al pati. 

Del divendres dia 1 de juny fins al divendres 22. 

A setembre, els dies lectius 

Hi ha 30 places (JA QUEDEN POQUES), que s’ompliran per ordre d’inscripció (deixant aquest full amb les dades a la bústia de l’Ampa)
Preu de l’activitat: 50 € per al mes de juny i /o 50 € per al mes de setembre que cal ingressar a 

dissabte, 28 d’abril de 2018

SETMANA DEL LLIBRE DEL 7 A L'11 DE MAIG DE 2018.

7 al 11 de Maig:
EXPOSICIÓ DE LLIBRES D’AULA.


Les famílies podran visitar l’exposició a l'aula de Música el dia que desitgen seguint el següent horari:
✗ De dilluns a dijous: de 17 a 18 hores.
✗ Divendres: de 12:30 a 14:30.

Programació d'activitats:

  • 26 d'abril al matí: CONTACONTES PER A ED. INFANTIL
  • 9 de Maig : INFANTIL «Representem L'edat mitjana» al teatre de la casa de la Cultura de Rocafort.
  • 17 de Maig : en l'etapa de Primària ens acompanya «Carles Cano»
  • 2-9-10-11 de Maig: Gaudirem al Teatre Capitoli de les representacions teatrals en anglès. (Infantil i Primària)
2 de Maig: infantil 11:15h : «BUNNY AND THE FARM»
9 de Maig 9:30h : 1r i 2n «DINOS»
10 de Maig 9:30h : 3r i 4t «THE TEETH, THE MOUSE AND THE MONSTER
11 de Maig: 5è i 6è 9:30h : « THE TIME MACHINE»
  • 22 de Maig: Eixida Cultural al Barri del Cabanyal (4t Primària) (pel llibre: L'esperit del Cabanyal)


Durant tota la setmana:

INFANTIL I PRIMÀRIA - EXPOSICIÓ DEL LLIBRE D'AULA
El Barranquet a Ràdio Godella 3r i 4t

POEMES A LA RADIO 1r i 2n


dijous, 26 d’abril de 2018

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D'ADMISSIÓ D'ALUMNAT PER AL CURS 2018-2019.

PROCÉS D’ADMISSIÓ INFANTIL – PRIMÀRIA CURS ESCOLAR 2018-2019
DOCUMENTACIÓ A APORTAR AMB LA SOL·LICITUD DE MATRÍCULA

Ací tens tota la informació sobre el procés d'admissió. També pots consultar a:
Més baix pots descarregar la documentació anexa.


Per acreditar requisit d’edat de l’alumne/a sol·licitant
- Llibre de Família o, si no n’hi ha, una certificació de la inscripció de naixement feta pel Registre Civil.
Per acreditar domicili
- DNI /NIE de pare, mare, tutor/a més un rebut recent d’aigua, llum, telèfon o contracte de lloguer. ( En cas de presentar contracte de lloguer, haurà d'acreditar-se que s'ha efectuat el corresponent dipòsit de fiança (model 805 ó 806).
- En cas de discrepància de domicilis s’haurà d’aportar CERTIFICAT DE RESIDÈNCIA expedit per l’Ajuntament.
- El lloc de treball es considera, a efectes de baremació, equivalent al domicili familiar. Es justificarà mitjançant certificat emès per l'empresa en què s'acredite suficientment la relació laboral i el domicili del centre de treball.
- En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili familiar aquell en què estiga empadronat l'alumne o alumna.
Per acreditar criteri de renda unitat familiar
- Les rendes anuals de la unitat familiar es valoraran assignant 2 punts a les rendes familiars iguals o inferiors a 2 vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples) fixat en 7455,14€ segons el que disposa la Llei 36/2014 de 26 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015 (BOE 309, 26.12.2013).
- Complimentar Annex VI (sol·licitar-lo a la Secretaria de l’escola o bé on-line) i autorització que hi apareix. Tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys autoritzaran la comprovació amb la seua signatura en el document Annex VI.
Per acreditar criteri de discapacitat
- Aportar la corresponent certificació o la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat emesos per la conselleria competent en matèria de benestar social.
Per acreditar criteri de família nombrosa
- Aportar el títol oficial de família nombrosa.
Per acreditar criteri de família monoparental
- Aquesta condició s'acreditarà aportant el títol de família monoparental expedit per la conselleria competent en matèria de família. Aquest títol ve regulat en el Decret 179/2013 de 22 novembre del Consell pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la C. Valenciana.
Es pot obtindre la normativa que regula tot el procediment d’admissió de l’alumnat a la pàgina web de la Conselleria d’educació: http://www.ceice.gva.es a l’apartat ADMISSIÓ d'ALUMNAT.
Termini de presentació de sol·licituds i documentació: del 17 al 24 de maig ambdós inclusivament.


Ací la sol·licitud que has d'omplir per infantil: sol·licitud
Ací la sol·licitud que has d'omplir per primària: sol·licitud

Els criteris per la baremació es poden consultar en l'enllaç: baremació

Este és el criteri de la renda familiar.